Neandertallerin simgesel becerilerinin kapsamı hâlâ bir tartışma konusu; modern insanlar da ilk soyut ve figüratif mağara sanatının bazı örneklerini yarattıklarında Neandertallerle aynı dönemde yaşıyorlardı. Bu nedenle sınırlı sayıda sanat eseri bu insanlarla ilişkilendiriliyor. Bununla beraber, 2018 yılında Neandertaller lehine sonuçlanan bir incelemede, araştırmacılar, İspanya’daki mağaralarda bulunan 65 bin yıllık soyut çizimlerin Neandertaller tarafından yaratılmış olması gerektiğini açıkladılar.