Vietnamlılar veya Kinhler (Vietnamcaː người Việt veya Vietnamca: người Kinh), Vietnam‘ın Güneydoğu Asyalı yerli halkıdır. En yaygın konuşulan Avusturoasya dili olan Vietnamca konuşurlar. 1999 nüfus sayımında ülke nüfusunun %86’sını oluşturan grubu resmi olarak Vietnam’daki diğer etnik gruplardan ayırmak için Kinh kelimesi kulanılır.

Her ne kadar coğrafi ve dilsel olarak Güneydoğu Asyalı olarak sınıflandırılsalar da, uzun süre Çin hakimiyeti ve etkisi Vietnamlıları Doğu Asya kültürel alanına ya da daha özel olarak halkın hemen kuzey komşuları olan Güney Han Çinlilerine ve Güney Çin’deki diğer halklara asimile etmiştir. Việt kelimesi, eski zamanlarda Çin kültürüne asimile edilmiş çeşitli Çinli olmayan insanlar için kullanılan bir isim olan Bách Việt’den kısaltılmıştır. Nam, “güney” anlamına gelir.