Bu testi hem kadın hem de erkekler yaptırabilir. Cinsiyet kromozomları (X-Y) dışında kalan bütün kromozomlara otozomal DNA denir. 22 çift otozomal kromozomun yarısı anneden yarısı da babadan çocuğa geçer. Her jenerasyonda bu genler karıştığı için otozomal gen testi ile birkaç nesil geriye giderek akrabalık ilişkilerini belirlemek oldukça zorlaşır.

Genler kromozom olarak tanımlanan ipliksi yapılar üzerinde taşınırlar. Genellikle çoğu hücremizde 46 kromozom bulunur. Kromozomlarımızı anne ve babamızdan alırız. 23 kromozomluk bir takımı annemizden ve diğer 23 kromozomluk takımı babamızdan alırız. Böylelikle 2 takım 23 kromozoma veya diğer bir ifade ile 23 çift kromozoma sahip oluruz. Kromozomlar genlerden oluştuğu için hemen hemen tüm genlerimizin iki kopyasını, her biri bir ebeveynden gelecek şekilde anne ve babamızdan alırız. Ebeveynlerimiz ile benzer özelliklere sahip olmamızın altında yatan gerçek budur. Kromozomlar ve dolayısı ile genler DNA ismi verilen bir kimyasal molekülden yapılmıştır.