Peru Kızılderilileri (İspanyolcaLos indios del Perú, indígenas del Perú), Peru‘da yaşayan ve Andlar ve Amazonya kültür gruplarından Kızılderili halkları. En büyük Kızılderilileri nüfusa sahip ülke % 45 oranla Peru’dur. Amazon bölgesinde 16 dil ailesinde 65 ten fazla etnik grup bulunur.