Pimalar, günümüzde Arizona eyaletini oluşturan topraklarda, Hohokam kültürünün merkezi olan Gila ve Salt ırmakları boyunca yaşamış Kuzey Amerika Yerlileridir.

Yuta-Aztek dillerinden birini konuşan ve kendilerini “Irmak Halkı” olarak adlandıran Pimaların Hohokamların soyundan geldiği kanıtlanmamış olmakla birlikte, genel kabul gören bir görüştür.