Polonyalılar, etnik kökenleri Polonya'ya dayanan kişi anlamına gelir. Dilleri Slav dil ailesinden Lehçedir.
Polonyalılar bütün Slav toplumu içinde Ruslar'dan sonra ikinci büyük topluluğu teşkil ederler. Dünyanın çeşitli ülkelerindeki yerleşik göçmenlerle birlikte nüfusları yaklaşık 60 milyon kadardır.
Nüfusu 37 milyon olan Polonya'dan sonra Polonyalıların en fazla yaşadıkları ikinci ülke 8,9 milyon nüfus ile ABD'dir. 

Polonya halkı, Orta Avrupa'daki Polonya'ya özgü ortak bir soy, kültür, tarihi paylaşan Batı Slav ırkının etnik bir grubudur.  Bugün, Polonyalıların en büyük kentsel konsantrasyonları Varşova ve Silesian metropol alanlarındadır. 
Slavlar 1500 yıldan uzun bir süredir modern Polonya topraklarındadır. 

Polonya kültürünün 1000 yıllık bir tarihi vardır. Orta Avrupa'da bulunan Polonya, diğer Orta Avrupa kültürlerinin (Avusturya, Çek, Alman, Macar ve Slovak) birleşmesinin yanı sıra Batı Avrupa kültürlerin (Fransız, İspanyol ve Hollandalı) birleştiği coğrafyadan etkilenen bir karakter geliştirdi. Bu kültürler; Güney Avrupa kültürleri (İtalyan ve Yunan), Baltık / Kuzeydoğu kültürleri (Litvanya, Estonya ve Letonya), Doğu Avrupa kültürleri (Belarus ve Ukrayna) ve Batı Asya / Kafkas kültürleri (Osmanlı Türkleri, Ermeni ve Gürcü) dir. Ayrıca  Macar, Slovak, Çek, Yahudi, Alman ve Hollandalı gibi göçmenlerin de etkileri görüldü.
 
Polonya kültürü zamanla Cermen, Macar ve Latin dünyası ve Polonya'da yaşayan diğer etnik gruplar ve azınlıklar ile olan bağlarından büyük ölçüde etkilenmiştir. Polonya halkının geleneksel olarak yurtdışından (özellikle İtalya) sanatçılara ve diğer Avrupa ülkelerinde popüler olan kültürel ve sanatsal eğilimlere açık oldukları görülür. Bu merkezi konum sayesinde, Polonyalılar doğu ve batı olmak üzere her iki medeniyetle çok erken temas etmiştir ve sonuç olarak ekonomik, kültürel ve politik olarak gelişti. 
  
19. ve 20. yüzyıllarda, Polonya'nın kültürel ilerlemeye odaklanması, özellikle II. Dünya Savaşı sırasında ve sonraki yıllarda ciddi krizler yaşaması nedeniyle siyasi ve ekonomik faaliyetlere öncelik vermiştir. Bu faktörler, tüm karmaşık nüansları ile Polonya sanatının çok yönlü doğasına katkıda bulunmuştur. Polonya yüzyıllardır Avrupa'nın her yerinden birçok Yahudi'nin sığınağı oldu. Yirminci yüzyılda çok sayıda kişi İsrail'den göç etti. İsrail'in kurucusu David Ben-Gurion, eski İsrail Başkanı Shimon Peres ve Başbakanlar Yitzhak Shamir ve Menachem Begin de dahil olmak üzere Polonya'da önde gelen İsrailli devlet adamları doğdu.