Rumenler veya Romanyalılar, nüfusunun çoğunluğu Doğu Avrupa‘da ve Balkanlar‘da yaşayan bir etnik gruptur. Rumenler Romanyanüfusunun çoğunluğunu oluştururlar. Rumenlerin komşu bir ülke olan Moldova‘da yaşayan bir etnik grup olan Moldovalılarla dil ve kan bağları mevcuttur.

Rumenlerin sayısının dünya çapında 23,5 milyon civarında olduğu sanılmaktadır. Rumenlerin anadili olan RumenceLatin kökenli bir dil olup Moldovca ile aynı dildir. Fransızcaİtalyanca ve İspanyolca ile benzerlikler taşır. Bu dili ana dil olarak konuşanların sayısı Romanya’da 16,87 milyona yakındır. Moldova’da ise bu sayı 2,5 milyon civarındadır. Romanya’nın civarındaki SırbistanUkraynaMacaristan ve Rusya gibi diğer ülkelerde 1 milyon civarında Rumen kökenli bir nüfus mevcuttur. Ayrıca İspanyaİtalya ve ABD‘ye göç etmiş Rumenlerin sayısı da 1 milyon civarındadır.