Slovenler Balkanlar‘da yerleşik ve Slav dillerinden biri olan Slovenceyi konuşan ve çoğunluğu KatolikHıristiyan dinine mensup olan bir Güney Slav halkıdır.

Bugün çoğu Sloven, bağımsız Slovenya sınırları içinde yaşamaktadır. Slovenya’nın 2002 ulusal nüfus sayımında, 1.631.363 kişi etnik olarak kendilerini Sloven olarak ilan ederken, 1.723.434 kişi Sloveni’yi ana dili olarak bildirmiştir.

Sloven kökeninin araştırmacıları, Almanca adı Slovenya Wenden veya Winden temelinde, Slovenlerin Vandalların Cermen kabilesinin torunları olduğuna inanıyordu. Bugün bile, bazı Alman konuşmacılar, Carinthian Avusturya’sındaki Sloven azınlığa Slovenya’dan farklı bir etnik köken olan Windische olarak atıfta bulunuyorlar.