İnsanlarda, kadınların X kromozomlarından biri aktif değildir ve de ortaya çıkmaz. Bu durumun doğrudan sonucu ise lyonizasyondur.

Bir kişiye cinsiyetinin fiziksel özelliklerini vermek cinsiyet hormonlarının görevidir. Doğal olarak, bu hormonların çalışma biçimleri kişilerin cinsiyet kromozomlarına bağlı olarak değişir.