Mende halkı (Mendi olarak da bilinir) Sierra Leone’deki en büyük iki etnik gruptan biridir; komşuları, Temne halkı kabaca aynı nüfusa sahip. Mende ve Temne’nin her biri toplam nüfusun% 30’undan biraz daha fazlasını oluşturmaktadır [1]. Mende ağırlıklı olarak Güney eyaletinde ve Doğu eyaletinde bulunurken, Temne esas olarak başkent Freetown da dahil olmak üzere Kuzey Eyaletinde ve Batı Bölgesinde bulunur. Önemli Mende nüfusu olan büyük şehirlerden bazıları Bo, Kenema, Kailahun ve Moyamba’dır.