Yezîdîler ya da Ezîdîler (Arapça: يَزِيدِيَّةٌ, Farsça: یَزِیدِیَانْ, Kürtçe: یَزِیدِیَانْ / Êzidîtî), çoğunlukla arapça ve yerel diller konuşan etnodinsel bir topluluğa verilen isimdir.

Bu topluluğun Zerdüştlük ve eski Mezopotamya dinlerinden uzanan dinî inançlarına Yezidilik ya da Ezidilik denilmektedir. Ezidiler, temel olarak târihte Asurluların bir parçası olan Irak‘ın Ninova bölgesinde yaşamaktadırlar. Yezidilerin bir kısmı Kürt kimliğini benimsemiş[11]olsa da, özellikle Ermenistan‘da yaşayan Yezidiler, kendilerini Kürtlerden ayrı tutmaktadır.[12] Ermenistan, GürcistanSuriye ve Türkiye gibi ülkelerde yaşayan Yezidi toplulukları gittikçe azalma ve Avrupa’ya, daha çok da Almanya‘ya göç etme eğilimindedirler.