Tayland (Tayca: ประเทศไทย), resmi adıyla Tayland Krallığı, eski adıyla SiyamHindiçin yarımadasının orta kısmında bulunan Güneydoğu Asya ülkesidir. Sınırları batıda Myanmar , doğuda Kamboçya, kuzeyde Laos ve güneyde Malezya ülkeleri bulunmaktadır.

Tayland dünyanın en kalabalık 20. ülkesidir. Ülkenin başkenti ve en kalabalık şehri Bangkok‘tur. Etnik Tayların yanı sıra ÇinKhmerLaos ve Malay kökenli halklar da Tayland’da yaşamaktadır.

Ülkenin resmi dili Taycadır ve Tayların anadilidir. Tayca, Tai-Kadai dil ailesinin Tay grubuna ait bir dildir. Tay-Kaday dillerinin kökeninin güney Çin‘de olduğunu inanılıyor, ve bazı dilbilimciler Avustroasyatik, Avustronezyan ve Sino-Tibet dil ailelerine bağlantı olduğunu belirttiler. Ses perdeli ve analitik bir dildir. Tonlama, karmaşık ortografi ve belirgin fonolojisi ile, bağlantılı bir dil konuşmayanlar için Tayca öğrenmek zor olabilir.

Nüfusun % 95 lik bir bölümü Budizm dininin Theravada koluna mensuptur. Ayrıca animizm inanışı ve İslâm dîni de yaygındır.

Tayland’da bilinen en eski insan yerleşimi 40.000 yıl öncesine dayanmaktadır. Bölgedeki bilinen ilk uygarlıklar 6. yüzyıldan itibaren hüküm sürmüş Dvaravati Krallığı ve 8. yüzyıldan itibaren hüküm sürmüş Sumatra kökenli Srivijaya Krallığıdır. 9. yüzyıldan itibarense bölge Kamboçya merkezli Khmer İmparatorluğu‘nun kontrolüne geçmiştir.

Güney Çin‘de bulunan Yünnan kökenli oldukları düşünülen Taylar 10. yüzyıldan itibaren bölgeye göç etmeye başlamışlar ve 12. yüzyıl itibarıyla baskın nüfus olmuşlardır. Khmer İmparatorluğunun 13. yüzyılda zayıflamaya başlamasıyla birlikte bölgede çeşitli Tay şehir devletleri ortaya çıkmıştır.

1238 yılında kurulan Budist Sukhothai Krallığı ilk önemli Tay devleti olarak kabul edilmektedir. Aynı dönemlerde kurulmuş olan Chiang Mai merkezli Lanna krallığı diğer bir Tay şehir devletidir.

Budizm ülkenin resmi dinidir. Ülke nüfusunun yaklaşık %95’i Budizmin Theravada koluna mensuptur. Tayland Budizmi animizmHinduizm ve Konfüçyüsçülük inanışları ile iç içe geçmiştir.[21] Nüfusun yaklaşık %5’i ise Müslümandır. İslam dini özellikle ülkenin güneyindeki Pattani gibi bölgelerde yaygındır. Tayland’da HristiyanlıkSihizm ve Hinduizm dinlerine mensup halklar da yaşamaktadır. Tayland’daki Yahudilerin tarihi ise 17.yy’a kadar uzanmaktadır.

Tayland kültürü HindistanÇinKamboçyaLaosMyanmar ve diğer Güneydoğu Asya ülkeleri kültürlerinden yoğun bir biçimde etkilenmiştir.

Tayland’da ikili bir hiyerarşi sistemi vardır. Buna göre gençler yaşlılara, fakirler zenginlere, öğrenciler öğretmenlere vb kesinlikle saygı göstermek zorundadırlar.

Tayland kralları bölgedeki eski tanrı-kral geleneğinin de etkisiyle son derece fazla saygı görmektedirler. Krala hakaret etmek veya eleştirmek yasaktır. Bu kurala uymayan Taylar veya yabancılar lese-majesty yasası sebebiyle hapis cezasına çarptırılabilirler.

Tayland kültüründe başkalarına karşı tolerans göstermek ve çatışmadan kaçınmak son derece önemlidir. İnsanları eleştirmek, azarlamak, kavga etmek son derece ayıp sayılmaktadır.

DNA Haritam tarafından Türkiye’ye özel satışa çıkarılan Genetik Köken Testi’ni satın almak için tıklayınız.