Vietnamlılar veya Kinhler (Vietnamcaː người Việt veya Vietnamca: người Kinh), Vietnam‘ın Güneydoğu Asyalı yerli halkıdır. En yaygın konuşulan Avusturoasya dili olan Vietnamca konuşurlar. 1999 nüfus sayımında ülke nüfusunun %86’sını oluşturan grubu resmi olarak Vietnam’daki diğer etnik gruplardan ayırmak için Kinh kelimesi kulanılır.

Her ne kadar coğrafi ve dilsel olarak Güneydoğu Asyalı olarak sınıflandırılsalar da, uzun süre Çin hakimiyeti ve etkisi Vietnamlıları Doğu Asya kültürel alanına ya da daha özel olarak halkın hemen kuzey komşuları olan Güney Han Çinlilerine ve Güney Çin’deki diğer halklara asimile etmiştir. Việt kelimesi, eski zamanlarda Çin kültürüne asimile edilmiş çeşitli Çinli olmayan insanlar için kullanılan bir isim olan Bách Việt’den kısaltılmıştır. Nam, “güney” anlamına gelir.

Vietnam’ın arkeolojik tarihi, 2500 yıl öncesine dayanmaktadır. Vietnam, MÖ 1. yüzyıldan 10. yüzyıla kadar Çin Uygarlığı‘nın egemenliği altında kaldı. 939 yılında bölge, Çin’e karşı bağımsızlığını kazandı. 968 yılında ise Vietnam, resmi olarak kendi resmi benliğini ilan etti.

Vietnam, resmi adı ile Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti, Güneydoğu Asya’da, Çinhindi Yarımadası’nın doğusunda yer alan bir ülkedir. Uzun, dar bir kara parçası üzerinde yer alan Vietnam’ın kuzeyinde Çin, batısında Kamboçya ile Laos, güneyinde ve doğusunda Güney Çin Denizi yer alır. 1955’te Kuzey Vietnam ve Güney Vietnam olarak iki ayrı cumhuriyete bölünmüş olan ülke, 1976’da Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti olarak tekrar birleşmiştir.

Önemli kentleri; Ho Chi (Şi) MinhHanoi ve Haifong’dur. Eğitim; 12 yaşına kadar parasız ve zorunludur. Kuzey Vietnam ile Güney Vietnam 1976‘da tek ülke olarak birleşmiş, ancak yıllarca süren savaş ve bombardıman sonucu büyük bir yıkıma uğramıştır.

DNA Haritam tarafından Türkiye’ye özel satışa çıkarılan Genetik Köken Testi’ni satın almak için tıklayınız.